Blog
Algemeen of particulier graf? Wat is het verschil?

Een algemeen graf is een rustplaats voor meestal 2 of 3 personen die in het geheel niets met elkaar te...
Meer informatie

Tentoonstelling: ik sterf, dus ik ben

Tot en met 26 november 2016 presenteert Stroom Den Haag in het Atrium van het Haagse stadhuis aan het Spui...
Meer informatie

Dichtbij houden of laten Gaan?

Na een uitvaart waarbij de overledene is gecremeerd, blijft de as minimaal een maand bewaard in het crematorium. In deze...
Meer informatie

De eerste belangrijke keuzes

Nadat iemand gestorven is, heeft de zorg voor het overleden lichaam prioriteit. Welke keuzes moeten worden genomen? Wie gaat het...
Meer informatie

Wat te doen bij overlijden?

Weet u wat te doen bij overlijden? De meeste mensen maken het maar enkele keren in hun leven mee dat...
Meer informatie

Wat zijn uw wensen?

Een persoonlijke uitvaart vinden mensen over het algemeen heel belangrijk. Slechts weinigen echter leggen hun wensen hieromtrent vast. Wist u...
Meer informatie

Week van de begraafplaats

Nog tot en met 5 juni a.s. worden er in ons land vele activiteiten georganiseerd in het kader van de...
Meer informatie

Ervaringen

Ik heb het al eerder geschreven: bij drukte, vakantie en ziekte is het fijn een collega te hebben die met...
Meer informatie

Een vraag met vele mogelijke antwoorden

Laatst vroeg iemand mij “als het contact met degene die gestorven is, nou niet (meer) goed was, maar ik ben...
Meer informatie

Foto’s vol liefde en verdriet

Nog tot en met 10 april a.s. is in het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover in Amsterdam een expositie te...
Meer informatie

Vlinders

“Whisper I love you to a butterfly and it will fly to heaven and deliver your message” Van de week...
Meer informatie

Klein maar fijn

Dat het rust kan geven om met de dood in zicht je wensen over je uitvaart met iemand te bespreken...
Meer informatie

Afscheidsherinnering

De dagen tussen sterven en de uitvaart vliegen vaak voorbij. Zij maken een eind aan het leven samen met de...
Meer informatie

Ritueel biedt troost

Een ritueel bij een uitvaart laat mensen iets doen op een moment dat je eigenlijk niets kunt doen; het vangt...
Meer informatie

Blij en trots

Als zelfstandig uitvaartbegeleider kun je niet zonder iemand die jou in tijden van drukte, vakantie of ziekte kan vervangen. Ik...
Meer informatie