Uitvaart in tijden van Corona: weer even pas op de plaats

Het aantal coronabesmettingen loopt helaas weer snel op en daarmee ook de druk op de gezondheidszorg. Op vrijdag 12 november is er daarom door het kabinet een nieuwe set maatregelen gepresenteerd die op onderdelen ook gevolgen heeft voor uitvaarten. Voor uitvaarten gelden nu de volgende spelregels:

Een maximum voor wat betreft het aantal bezoekers is niet van toepassing. Een uitvaart kan zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. 

Coronatoegangsbewijzen zijn niet verplicht voor uitvaartcentra met een horecafunctie. Of andere locaties waar een uitvaart plaatsvindt. Wel moet u op plaatsen waar geen coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, een mondkapje dragen. En dat is dan alleen wanneer u zich door het gebouw beweegt, dus bijvoorbeeld bij binnenkomst,of wanneer u van de aula naar de condoleanceruimte loopt. Zodra u zit, mag het desgewenst af.

De regels voor de horeca gelden als de condoleance plaatsvindt in een horecalocatie die geen uitvaartlocatie is, dus: een vaste zitplaats voor iedereen en check op coronatoegangsbewijs bij binnenkomst en mogelijk tot 20.00 uur. 

De basisregels zijn ook bij uitvaaarten uiteraard nog steeds onverminderd van toepassing: met regelmaat uw handen wassen,  hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven en testen bij gezondheidsklachten. Afstand houden en geen handen schudden horen eigenlijk ook in dit rijtje thuis, het is een ieders eigen keuze hoe hiermee om te gaan. 

We moeten weer even wennen aan deze situatie, maar liefdevol en betekenisvol afscheid nemen kan altijd.
Ik sta u graag bij.

Evelien de Ruiter
Stille Kracht Uitvaartbegeleiding