Is een uitvaartverzekering op latere leeftijd zinvol?

Veel 50-plussers lopen met de vraag of het voor hen nog mogelijk en zinvol is om een uitvaartverzekering af te sluiten. Op die vraag is geen eenvoudig antwoord te geven. Om te beginnen is het wel degelijk mogelijk om op latere leeftijd nog een uitvaartverzekering af te sluiten. Bij de meeste grote uitvaartverzekeraars in Nederland is de leeftijdsgrens op 74 jaar vastgesteld. Houdt er wel rekening mee dat de medische keuring voor ouderen intensiever is.

Het verzekerd bedrag

Het belangrijkste aspect van een uitvaartpolis is natuurlijk het bedrag waarvoor u verzekerd wilt worden. Een verzekerd bedrag tussen 5.000 en 12.000 euro is gangbaar. Als u voor een kapitaaluitvaartverzekering kiest, krijgen uw nabestaanden het verzekerd bedrag volledig uitgekeerd wanneer u komt te overlijden. Een begrafenis of crematie kan hierdoor geheel volgens uw wensen worden geregeld. U heeft uiteraard vrije keuze bij het inschakelen van een uitvaartbegeleider.

De premieduur

De premieduur is het aantal jaren dat u zult betalen. Op latere leeftijd zijn hier beperkingen aan. Bij uitvaartverzekeringen mag er namelijk maar tot het 85ste levensjaar premie worden betaald. Als u nu 50 jaar oud bent, kan de premie dus over maximaal 35 jaar worden gespreid. Voor een uitvaartpolis met een verzekerd bedrag van 8.000 euro en een premieduur van 20 jaar, zal een 50-jarige ongeveer 25 euro per maand betalen. Start u op de leeftijd van 64 jaar met een dergelijke polis, dan zal de premie ongeveer 40 euro per maand bedragen.

Uitvaartverzekeraars bieden ook de mogelijkheid om het verzekerd bedrag in één keer in te kopen, de zogenoemde koopsomverzekering. De eenmalige premie is altijd een stuk lager dan het verzekerd bedrag, omdat het ingelegde bedrag in de loop der jaren meer waard zal worden door veilige beleggingen. Een 50-jarige in goede gezondheid kan momenteel voor minder dan 4.000 euro een verzekerd bedrag van 8.000 euro inkopen.

Zinvol?

De vraag of een uitvaartverzekering voor u zinvol is, blijft een persoonlijke afweging. Het is in elk geval raadzaam om na te gaan in hoeverre er een spaarpotje aanwezig is om de kosten voor een uitvaart te dekken. Is die er niet? Dan kan een uitvaartverzekering de nodige kopzorgen voor u en uw nabestaanden wegnemen.

Uitvaartdeposito

Als alternatief voor een uitvaartverzekering kunt u ook kiezen voor een uitvaartdeposito. Bij deze formule is er geen sprake van een gegarandeerd verzekerd bedrag. U stort maandelijks (of eenmalig) een bedrag in uw uitvaartdeposito. Door de jaren heen groeit dit bedrag, vanwege onder meer de rente (welke een stuk hoger is dan bij een spaarrekening). Indien u komt te overlijden, wordt het opgebouwd saldo uitgekeerd aan de nabestaanden. Het vrijgekomen bedrag moet echter wel gebruikt worden om de uitvaart te bekostigen.

Meer informatie: UitvaartNet.nl/uitvaartverzekering