St. Petrus Banden | Den Haag

R.K. Begraafplaats St. Petrus Banden is een oase van groen en rust in de Haagse Archipelbuurt. De omgeving ademt een landelijke sfeer dankzij de aan de overzijde van de begraafplaats gelegen Scheveningse Bosjes. Deze begraafplaats is vanuit cultuurhistorisch oogpunt in te delen bij het type vroeg-negentiende-eeuwse kerkhoven, die worden gekenmerkt door een vrij symmetrische en rechtlijnige opzet. Typerend voor dit soort begraafplaatsen is een centraal geplaatst bouwwerk: op St. Petrus Banden is dat de kapel met een hoge koepel.

Kerkhoflaan 10
2585 JB  Den Haag
Telefoon (070) 350 37 18
Website St. Petrus Banden