Oud Eik en Duinen | Den Haag

De rijke historie van begraafplaats Oud Eik en Duinen gaat terug naar een klein kerkhofje in 1247, dat hoorde bij de kapel van het gehucht Eik en Duinen die toen net gebouwd was. De restanten van deze kapel, die gewijd was aan ‘Onze Lieve Vrouw van Seven Weeën' torenen als stille getuigen nog steeds hoog uit boven de tallozen grafmonumenten. Sinds de eerste begrafenis in 1247 groeide het kerkhofje uit tot een begraafplaats met allure. En die allure onderscheidt Oud Eik en Duinen nog steeds van veel andere begraafplaatsen.

Laan van Eik en Duinen 38
2564 GT  Den Haag
Telefoon (070) 447 00 00
Website Oud Eik en Duinen