Nieuw Eykenduynen | Den Haag

Begraafplaats Nieuw Eykenduynen vormt een oase van rust en ligt in een rustige omgeving. Het karakter van de begraafplaats biedt volop gelegenheid om te bezinnen en te herdenken. Sinds 1 december 2016 wordt de aula op Nieuw Eykenduynen grootscheeps verbouwd. Begraven blijft uiteraard gewoon mogelijk. De verbouwing duurt naar verwachting tot eind 2018. Plechtigheden kunnen eventueel plaatsvinden bij Yardenhuis Ockenburgh en Yardenhuis van Rijswijk Eikelenburg.

Kamperfoeliestraat 2a
2563 KJ  Den Haag
Telefoon (088) 927 23 00
Website Nieuw Eykenduynen